Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2013 > Studievalg: Juss

Nyttige lenker

Ann-Kristin Midtskog studerer juss

Navn: Ann-Kristin Midtskog
Født: 1989
Fra: Vinstra

Steven Tilley studerer juss

Navn: Steven Tilley
Født: 1991
Fra: Ås

Studievalg: Juss

Ann-Kristin og Steven er jusstudenter

Bachelor i juss ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) er forhåndsgodkjent for innpassing i Master i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo og i Bergen. Det er Ann-Kristin og Steven glad for.  

Først og fremst fordi det betyr at det å studere juss ved HiL ikke er en blindgate, men faktisk et studievalg som åpner muligheter. Etter fullført bachelorgrad skal Ann-Kristin til Universitetet i Oslo, mens Steven planlegger å fullføre mastergraden ved Universitetet i Bergen. 

Men, først skal de fullføre bachelorgraden ved HiL. Steven nå i vår og Ann-Kristin i 2014. 

Ann-Kristin

Ann-Kristin Midtskog er fra Vinstra og begynte på Bachelor i vernepleie, men fant etter ett år ut at hun ville studere juss. Hun går nå i 2. klasse og er veldig godt fornøyd med studiet.

- Her satses det på kvalitet. Foreleserne er gode og vi har også gode gjesteforelesere. Jeg skal ta mastergraden min i Oslo, og målet er å bli advokat, forteller hun. - Jeg trives her, og føler at jeg får et godt grunnlag for å ta mastergraden ved UiO.  

Steven

Steven Tilley ønsker velkommen til juss sin karrieredag 2012

Steven Tilley er 22 år og fra Ås i Akershus. Han hadde Bergen på 1. prioritet da han søkte om opptak til juss, og var nok litt skuffa da han ikke kom inn, men kom inn på Lillehammer istedenfor.

- Det har vist seg å være et lykketreff i ettertid, forteller han. Her får jeg et tett studiemiljø med de samme kravene som ved universitetene, men jeg har større tilgang på fagansatte, og jeg er kommet i et studiemiljø der det er lettere å engasjere seg.

For min del har har jeg vært leder for Jussforeningen ved HiL og fikk være med og arrangere karrieredag eller det som kalles arbeidslivsdag i høst. 

Sammenlignbart med universitetene

Seksjonsleder og professor Geir Stenseth ved jusstudiet sier at bachelorstudiet ved HiL tilsvarer og er godkjent som de tre første årene ved UiB og UiO. - For at standarden på studiet skal være sammenlignbar bruker vi eksterne sensorer hentet fra universitetene sammen med egne sensorer for at eksamenssensur skal være på linje med sensur på universitetene. - Dette er viktig for studentene at de opplever seg som likeverdige med universitetsstudentene når de begynner på de to siste årene av masterstudiene i Oslo og i Bergen, avslutter Stenseth.

Høg kvalitet

Steven og Ann-Kristin bekrefter Geir Stenseth sine utsagn. - Vi føler at kvaliteten er like høg som på universitetene, og vi føler oss likeverdige når vi skal videre for å fullføre mastergraden. - Vi føler også at studiet vårt er etablert i advokatkretser og at vi blir målt på lik linje med andre studenter. Dette fikk vi bekreftet da vi arrangerte karrieredag i høst fortelle Steven som var leder for Jussforeningen ved HiL som arrangerte dagen.  - Og flere av studentene ved HiL er allerede traineer i store advokatfirmaer, forteller han. 

Aktivt studentmiljø

Det aktive studentmiljøet, den tette kontakten med faglærerne og det gode læringsmiljøet gjør HiL til et godt studievalg for oss, avslutter Steven og Ann Kristin. 

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 09.05.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L