Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2013 > Læringsmiljøprisen til idrettsstudiet

Læringsmiljøprisen til idrettsstudiet

Glade idrettstudenter som har fått Studentenes læringsmiljøpris 2013

Det var glade studenter fra idrettstudiet som kunne motta Studentenes lærinsgmiljøpris for 2013 under årets Studiekvalitetsdager.  

Ved siden av å være en anerkjennelse av læringsmiljøet ved studiet, er prisen også på diplom og kr. 25 000,- som skal brukes til beste for studentene på studiet.

Lekende tilnærming til stoffet

Studentenes læringsmiljøpris skal gå til et studiemiljø som setter godt læringsmiljø i sentrum. Det er kun studenter som kan nominere til prisen som deles ut av Læringsmiljøutvalget (LMU). 

Studentene som nominerte studiet trakk fram det brede spekteret av læringsformer som bl.a. inkluderer en lekende tilnærming til fagstoffet, som igjen er med å bygge det gode læringsmiljøet i idrettsstudiet. 

Dette kunne to glade studenttillitsvalgte, Iris Luna Millstein og Marius Aastad bekrefte da de tok i mot prisen på vegne av Idrettstudiet. - Vi føler at vi blir sett og hørt på studiet vårt, og at vi har allsidige læringsformer. Spesielt trakk de fram den nye praksisordningen der studenter får prøve kunnskapen sin i reelle arbeidssituasjoner.

Tillit mellom studenter og ansatte

Rådgiver Arve Thorsberg i HiLs studieadministrasjon sier i en kommentar at Læringsmiljøutvalget spesielt merket seg at studentene på idrettstudiet tidlig får ansvar for egen læring. - Dette tyder på at det er stor tillit i mellom studenter og ansatte, noe utvalget tror har en positiv innvirkning på utviklingen av et godt læringsmiljø, sa han.

Videre sier Thorsberg at det er bra at man møtes på flere arenaer, som igjen gir trygghet og et godt læringsmiljø. I tillegg så likte man studiets praksisorientering, som er mangfoldig og engasjerende for studentene. - En verdig vinner, avslutter han.

Forelesningen som undervisningsform

Utdelingen av Læringsmiljøprisen markerte slutten på årets Studiekvalitetsdager der fokuset har vært på forelesningen som undervisningsgsform. Første dag var viet innspill fra ansatte og studenter med refleksjoner om hva den gode forelesningen egentlig er. På formiddagen dag to diskuterte de ulike studiemiljøene hver for seg, med felles oppsummering i plenum.

(På bildet fra venstre: Martin Hem Hansen, Iris Luna Millstein, Bjørn Erik kristiansen, Marita hakestad Andresen, Johanne Seeberg, Jørgen Eikås og Marius Aastad)

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 15.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L