HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2013 > Starter opp nettstudium i matematikk for lærere

Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss for oppdrag

Oppdragsenheten Senter for livslang læring (SELL) kan hjelpe deg med kompetanseutvikling.

SELL utvikler og leverer kurs og studier som kan kombineres med jobb, og hvor det benyttes effektive læringsmetoder.

Tlf: 61 28 80 00
Faks: 61 28 82 00
e-post: sell@hil.no

Starter opp nettstudium i matematikk for lærere

Dataskjerm med matematikkformel (foto: Colourbox)

Høgskolen i Lillehammer (HiL) skal lage et 100 prosent nettbasert studium i Matematikk 2 for 5. - 10. trinnslærere. Tilbudet skal produseres våren 2014 og gjennomføres studieåret 2014/2015 med inntil 250 lærere.

Studiet vil være et ledd i Utdanningsdirektoratets storstilte satsning på matematikk i skolen som ble lansert politisk i høst.

Flere samarbeidspartnere

Utviklingen vil skje i et tett samarbeid med hovedpartnerne Høgskolen i Østfold (HiØ) og Høgskolen i Bergen (HiB). Disse bidrar primært med faglig kompetanse i samarbeid med høgskolelektor Henning Bueie fra Avdeling for økonomi og organisasjon ved HiL. Bueie har tidligere gitt ut boka “GeoGebra for lærere”.

Høgskolens oppdragsenehet SELL skal ha hovedansvar for det nettpedagogiske og det tekniske.

3,5 millioner kroner er tildelt til utviklingsarbeid. Dette skal også dekke bidrag fra Universitetet i Karlstad (KAU) og Vitensenteret Innlandet. Nasjonalt senter for Matematikk i opplæringen er også en samarbeidspartner, men disse bidrar med egne ressurser.

Erfaring med nettstudier

Studiet vil plasseres i den nye skandinaviske læringsportalen for kompetanseutvikling blant profesjonelle, som er opprettet av HiL og KAU: Lifelong Learning Web (llw.se). Her er allerede 3000 svenske lærere i gang med vårt nettkurs i vurdering.
I gjennomføringen neste studieår fordeles studentene i utgangspunktet likt på de tre institusjonene (HiØ, HiB og HiL) dersom studieplanen godkjennes alle tre steder, men studiet vil gjennomføres likt uansett hvor studentene tas opp.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 20.12.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L