Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2014 > Digital forskningsformidling

Om Forskningsdagene

Forskningsdagene blir i 2014 arrangert for tjuende gang

Hvert år er det nærmere 1000 arrangementer i regi av 200 ulike forskningsinstitusjoner over hele landet, som presenterte forskning på utradisjonelt vis for folk flest

Norges forskningsråd i samarbeid med universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, biblioteker, muséer og næringsliv står bak

De fleste arrangementene er gratis og åpne for alle.

Digital forskningsformidling

Plakat #tenklittpådet

Under årets Forskningsdager kan du få et unikt innblikk i den enkelte forskers eget univers gjennom små filmer bestående av bilder, stemme og annen lyd. Filmene skal vises på storskjermer på Litteraturhus Lillehammer, Sigrid Undsets-plass og på Jorekstad fritidsbad i løpet av uke 39.

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival som i 2014 arrangeres 17. - 28. september. Tema under årets festival er "Kommunikasjon" og i Lillehammer har vi derfor valgt i år å bl.a. se på nye måter å formidle forskning på.

#tenklittpådet

Filmene, eller de digitale historiene, har blitt til gjennom workshops med et utvalg forskere som der fant fram til sin egen unike historie. I den digitale historien leser de selv inn mens et utvalg illustrasjoner, bilder eller filmklipp vises. det hele gir et svært nært og personlig uttrykk.

Historiene handler om alt fra forskernes refleksjoner rundt problemstillinger, hypoteser, teorier, historie, valg av metode, datainnsamling, funn osv.

Alle historiene er hashtagget med #tenklittpådet som er årets Forskningsdagers gjennomgangstag nasjonalt.

Les også artikkelen "Digital fortellerkunst på Lillehammer" på forskningsdagene.no

Digitalt forskningstorg og - bad

Digital forskningsformidling vises på tre ulike arenaer i Lillehammer gjennom uke 39.

Premieren finner sted på Litteraturhus Lillehammer i biblioteket i sentrum tirsdag 23. september kl. 1900. Her vil også de fleste av forskerne selv være til stede for eventuelt kunne besvare spørsmål.

Lørdag 27. september blir det så Digitalt forskningstorg med visning av filmene på storskjermen på Sigrid Undsets-plass i Lillehammer sentrum mellom kl. 1000 - 1400.

I samme tidsrom på lørdag 27. september blir det Digitalt forskningsbad med visning på storskjerm inne i badet på Jorekstad fritidsbad. Publikum løser her ordinær billett til badet.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 17.09.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L