Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Om Hallfrid Velure

Hallfrid Velure

Hallfrid Velure var i perioden 2007-2013 tilknyttet Høgskolen i Lillehammer som høgskolelektor og phd-stipendiat. For tiden jobber Velure som rådgiver i Oppland fylkeskommune.

Hallfrid Velure disputerer for Ph.d.-graden 2. april 2014 kl. 0930 i auditorium 3 på Universitetet i Bergen.

Prøveforelesning holdes samme sted 1. april 2014 kl. 1630 over oppgitt emne.

Hva er en doktorgrad?

  • En doktorgrad er betegnelsen på den høyeste akademiske grad man kan oppnå.
  • En disputas er et åpent arrangement der en kandidat (doktorand) forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling overfor kritiske fagopponenter for å oppnå en doktorgrad

 

Ja
Ja
Ingen forbindelse
Standard
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L