Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2014 > Innstilles til å etablere nasjonalt Kunnskapssenter for kulturnæringer

Dekan Tone Haraldsen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Leder for det nye Kunnskapssenter for kulturnæringer er dekan Tone Haraldsen.

Innstilles til å etablere nasjonalt Kunnskapssenter for kulturnæringer

Rødt tårn fra innsiden (Foto: Sigrun Skaare)

Kulturdepartementet har innstilt Høgskolen i Lillehammer (HiL) til å bli tildelt kontrakt for å etablere «Kunnskapssenter for kulturnæringene 2014-2018». Oppdraget har en økonomisk ramme på 5 millioner kroner i 2014, og det tas sikte på tilsvarende årlig finansiering i perioden 2014-2018.

Det var i mars 2014 at Regjeringen utlyste en konkurranse om opprettelse og drift av et nasjonalt senter for kulturnæringer. Ved søknadsfristens utløp hadde fem søkere levert tilbud. Les pressemelding om utlysning

Virtuelt kunnskapssenter

I tråd med utlysningen leverte HiL et tilbud på et frittstående virtuelt kunnskapssenter med internasjonal orientering som skal fremskaffe og formidle kunnskap og bidra til utvikling av kulturnæringene i tråd med Regjeringens ambisjoner.

Senteret er forankret i regionale, nasjonale og internasjonale FoU- og kompetansemiljøer med lang erfaring innen forskning og utviklingsarbeid knyttet til kulturnæringene.

Det er et spennende team av nøkkelpersonell som nå er utålmodige etter å starte arbeidet.

Endelig tildeling skjer ved signering etter klagefristens utløp 11. juli 2014.

Forankret i flere FoU- og kompetansemiljøer

Senterets leder er Tone Haraldsen (dekan ved Avdeling for Samfunnsvitenskap, HiL) som blant annet var prosjektleder for de to første nasjonale kartleggingene av kulturnæringene i Norge. I tillegg er førsteamanuensis Jo Sondre Moseng og seniorrådgiver Rannveig Finsveen med fra HiL.

De andre medlemmene at teamet er seniorforsker Birgitta Ericsson og fil.dr. Atle Hauge (Østlandsforskning), professor Dominic Power (Uppsala Universitet), professor Lluis Bonet (Universitat de Barcelona), seniorforsker Karen Ibenholt (Vista Analyse AS), Anders Rykkja (daglig leder Norske Festivaler), Bjørn Nørstegård (Lillehammer Kunnskapspark), Arne-Wilhelm Theodorsen (daglig leder INTRO-fondet i Tromsø), Yngve Bergheim (daglig leder Ramsalt Lab AS)  og Martin Haakon Gran (partner og daglig leder i Snøhetta Brand Design).

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.07.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L