HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2014 > Ny bok om innvandrere på utsiden

Skriv ut Skriv ut

Om forfatterne

Mehmed S. Kaya og Halvor Fauske er henholdsvis førsteamanuensis og professor ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag på Høgskolen i Lillehammer.

Ny bok om innvandrere på utsiden

Mehmet Kaya og Halvor Fauske med boka (foto: Sigrun Skaare)

Førsteamanuensis Mehmed S. Kaya og professor Halvor Fauske har skrevet boka "Innvandrere på utsiden av samfunnet" hvor de tar opp temaer knyttet til situasjonen mange innvandrere befinner seg i - «på utsiden» av samfunnslivet og viktige sosiale fellesskap.

Bokas tittel "Innvandrere på utsiden av samfunnet" henspiller på situasjonen som mange innvandrere befinner seg i hvor de blir kastet inn i en integreringsprosess som består av deltakelse, marginalisering og tilpasning samtidig som de må ivareta egne tradisjoner og levemåter.

Ulike kategorier av migranter

Innledningsvis settes migrasjon inn i et teoretisk ramme som utdyper ulike problemstillinger knyttet til migrasjon og migrantenes situasjon i landet de kommer til.

De enkelte kapitlene gir på en konkret og teoretisk måte et innblikk i hvordan ulike kategorier av migranter finner seg til rette i sitt nye land.

Temaene som tas opp til drøfting i lys av empirisk materiale, er flyktningers tilpasning og integrering, transnasjonale ekteskap, kvinners yrkesdeltakelse og migrantenes alderdom.

Treveis integrering

To av kapitlene handler spesifikt om metoder som kan bidra til bedre inkludering av migranter. Det ene handler om hvordan æresrelatert vold kan motvirkes gjennom å bruke dialog som metode, det andre kapitlet tar for seg det som kalles treveis integrering.

Treveis integrering er en gjensidig kontakt og forståelse mellom minoritet og storsamfunn samtidig som det også er en gjensidig kontakt og forståelse mellom innvandrergruppene seg imellom.

Slik sett er det en type integrasjon som går tre veier – mellom innvandrergrupper, og mellom innvandrergruppene og storsamfunnet.

Bred målgruppe

Innvandrere på utsiden av samfunnet retter seg mot studenter, de som arbeider med migrasjonsspørsmål og migranter, og dem som er opptatt av spørsmål knyttet til innvandring.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 10.06.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L