Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2014 > Nytt studium: Bachelor i Sport Management

Les mer

En viktig del av studieutviklingen i Bachelor i Sports Management foregår i samarbeid med virksomheter som UngdomsOL 2016, Birkebeinerarrangementene og andre aktører i regionen.

Nytt studium: Bachelor i Sport Management i Lillehammer

Studenter i orange ski-T-shirts (foto: HiL)

Høsten 2014 starter Høgskolen i Lillehammer opp en ny treårig utdanning innen Sport Management. Studiet utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med regionens arrangements- og idrettsmiljø, og det tas opp inntil 20 studenter.

Lillehammerregionen er med sine mange anlegg, sine mange arrangement og gode treningsfasiliteter selve vintersportshovedstaden i Norge. Samtidig har Høgskolen i Lillehammer bygget opp gode studiemiljø blant annet innen organisasjon og ledelse, idrett, reiseliv og film- og fjernsynsfag.

Til sammen ligger alt til rette for å skape en faglig sterk og praktisk rettet utdanning innen arrangementsledelse, idrettsadministrasjon og ledelse av sportsrelatert virksomhet.

Praksisnært studium

- Bachelor i Sport Management ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) blir et praksisnært studium hvor studentene får kompetanse både gjennom teori og i praktisk anvendelse av faget, sier prosjektleder Anders Lindstad ved HiL.

En viktig del av studieutviklingen foregår i samarbeid med virksomheter som UngdomsOL 2016, Birkebeinerarrangementene og andre aktører i regionen.

Bachelor i Sport Management bygger på det etablerte Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL), som vant Kunnskapsdepartementets nasjonale utdanningskvalitetspris i 2012. Bachelor i Sport Management trekker veksler på fagkompetanse fra blant andre organisasjons- og ledelsesstudiene, idrettstudiet og TV-fagene.

Viktige studieemner er organisasjon, ledelse og økonomi i kombinasjon med studieemner i idrett og samfunn, frivillighet, arrangementsledelse, kommunikasjon, medierelasjoner og markedsføring.

Relevant og framtidsrettet kompetanse

Studiet tar utgangspunkt i regionale utfordringer og etterspørsel etter kompetanse, og høgskolen tar sikte på å skape et kompetansemiljø som kan bidra til å utvikle Lillehammerregionens ambisjoner på dette området.

For de to første studentkullene vil UngdomsOL i 2016 få en sentral rolle i studiet.

- Vi er svært glade for at vi nå kan starte studiet, sier prorektor Jens Uwe Korten. Det er et godt eksempel på hvordan høyere utdanning, forsknings- og utviklingsmiljøer i nært samarbeid med regionale aktører kan utvikle relevant og framtidsrettet kompetanse.

Studiemiljøet vil også kunne bidra til utviklingen av et legacy-senter i Lillehammer etter YOG2016, der samspillet mellom idrett, arrangement, utdanning og forskning vil være sentralt. 

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.02.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L