Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2014 > Signerer samarbeidsavtale med Ungdoms-OL

Om Ungdoms-OL

Freeski er en av øvelsene hvor det skal konkurreres under Ungdoms-OL i 2016.

 • Ungdoms-OL, eller Youth Olympic Games (YOG) går av stabelen 12.-21. februar 2016
 • Ungdom mellom 15-18 år deltar i lekene, der kultur og utdanning er en integrert del av OL-programmet
 • Det er ventet ca. 1100 utøvere fra ca. 70 nasjoner
 • Over 60 medaljeøvelser

Forberedelsene til Ungdoms-OL er i full gang. Deltakerboliger blir nye studentboliger etter at arrangementet er over.

Signerer samarbeidsavtale med Ungdoms-OL

Fra signeringen av avtalen mellom HiL og YOG

Høgskolen i Lillehammer (HiL) har inngått en intensjonsavtale med Lillehammer Youth Olympic Games Organizing Committee (LYOGOC) hvor formålet er å prioritere samarbeidsområdene, og å forankre samarbeidet på institusjonsnivå i de respektive styrene. Avtalen ble signert 3. juni.

Lillehammer er vertsby for de andre Olympiske vinterleker for ungdom. I januar 2012 oppnevnte rektor ved Høgskolen i Lillehammer en intern arbeidsgruppe som skulle utrede hvordan HiL kunne utvikles i forhold til ungdoms-OL (YOG) og de målsettinger som er satt for arrangementet. I tillegg til hvordan HiL kan bidra med mulige initiativ før, under, og etter lekene.

Samarbeidsområder

Hovedmålet med HiLs engasjement vil være å:

 • bidra til å utvikle YOG 2016 som et fremtredende arrangement der fokus på idrett, kultur og utdanning realiseres på en ny og engasjerende måte
 • etablere prosjekter som bidrar til å utvikle og synliggjøre HiLs virksomhet som forsknings- og utdanningsinstitusjon
 • styrke HiL på kort og lang sikt, både med hensyn til studietilbud og forskningsprosjekter
 • styrke HiLs økonomiske grunnlag og videreutvikling av Campus Storhove

 Det er prioritert et prosjektsamarbeidet mellom LYOGOC og HiL innenfor en rekke områder, bl.a.:

 • Kulturelle arrangement for YOG i 2016 ved studiemiljøet innen kulturprosjektledelse
 • Miljøvennlige løsninger i samarbeid med forskningsmiljø innen miljøpsykologi og utvikling av "green nudging"-konsept
 • Generell organisering i samarbeid med studiemiljøene organisasjon og ledelse, reiseliv og Sport Management
 • Årlig olympisk legacy-konferanse

Antall prosjekter kan utvides eller begrenses, når det er gjensidig interesse for det.

Idrett, kultur og utdanning

I følge IOCs (International Olympic Committee) visjon for ungdoms-OL skal idrett, kultur og utdanning være tre likeverdige deler av arrangement, noe som skiller seg ut fra de vanlige olympiske leker for voksne idrettsutøvere.

IOC har definert fem hovedpunkter/verdier som skal ha en fremtredende betydning før, under og etter arrangementet:

 1. Olympisme
 2. Kompetanseutvikling
 3. Velferd og sunn livsstil
 4. Sosialt ansvar, og
 5. Kommunikasjon/formidling gjennom sosiale medier

 Kultur- og utdanningsprogrammet (CEP) skal ifølge IOC:

 • binde sammen idrett, kultur og utdanning
 • være relevant og skape interesse
 • være deltakerstyrt
 • være interaktivt
 • ha utdanningsverdi og underholdningsverdi

Med en slik satsing på kultur og utdanning og et tidsperspektiv på minst 10 år, er det interessant for HiL som institusjon å bidra med utvikling av dedikerte studietilbud og et fokus på relevante forskningstemaer i tilknytning til YOG 2016.

 

Foto: f.v. Kjersti Stenseng (leder HR og frivillighet, YOG), Erik Ulateig (fungerende adm.direktør YOG), Andreas Kvernland (student HiL og prosjektleder for PR-gruppa YOG) og Geir Bergkastet (direktør HiL). Foto: Kristin Korsvold, HiL

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 03.06.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L