Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2015 > Aktuelt studium: Psykososialt arbeid med barn og unge

Psykososialt arbeid med barn og unge

Tone Grønning Lajord og kristin Rimehaug Kværna studerer psykosisalt arbeid med barn og unge

- Å delta på dette studiet har gjort meg mer trygg i rollen som helsesøster. Det har rett og slett gitt meg noe jeg har følt at jeg manglet. Dette sier sykepleier og helsesøster Kristin Rimehaug Kværna som er student på EVU-studiet Psykososialt arbeid med barn og unge.

Sammen med tre andre medstudenter forteller hun mer om erfaringene sine med studiet.

Tone Grønning Lajord, helsesøster

Tone Grønning Lajord har over 20 års erfaring i Vang kommune. Hun sier: - Jeg opplever studiet som faglig utviklende.  Man forstår bedre sammenhenger og ser hvordan mange barn sliter på ulike arenaer.

Alle, uansett yrkesbakgrunn, får noe igjen for å ta dette studiet. Undervisningen vinkles inn mot den enkeltes egenerfaring og det er lett å relatere til det daglige virket.

Rammene for studiet er gode. Det er også en flott ordning at kommunene får lønnskompensasjon gjennom fylkesmannen. Og så er det jo så gøy å være student igjen, avslutter hun. 

Kristin Rimehaug Kværna, sykepleier

Kristin Rimehaug Kværna er utdannet sykepleier, men har fungert som helsesøster de siste seks årene i Vestre Slidre.

- Å delta på dette studiet har gjort meg mer trygg i rollen som helsesøster. Det har rett og slett gitt meg noe jeg har følt at jeg manglet. Studiet har også gitt meg troen på tverrfaglig samarbeid. Det handler mye om å se bakgrunnen for at barn sliter. Vi har sett mye på viktigheten av å begynne tidlig for å kunne forebygge vansker senere, sier hun. 

Jeg føler meg inspirert og motivert til å bruke det jeg har lært! Studiet er også en viktig arena for å utveksle faglige erfaringer, og holde seg oppdatert. Lajord avslutter: - Når det gjelder oppgaveskriving; det føltes som et tiltak først, men det viste seg å være en faglig utfordrende prosess og jeg følte at jeg lærte mye!

Marie Skoe Jakobsen, førskolelærer

Sara Vegel og Marie Skoe Jacobsen er studenter på psykososialt arbeid med barn og unge

Jakobsen er pedagogisk veileder i familiebarnehage og førskolelærer i en friluftsbarnehage, Nittedal.

Studiet har gitt meg et utvidet perspektiv og jeg føler jeg har lært mye! Det har vært mange interessante vinklinger. Vi har lært mye om tverrfaglig samarbeid, samt lært å lytte til andre instanser. Dette studiet har gitt meg tro på at systemet er foranderlig. Vi har hatt gode forelesere og det har vært spennende å få begrepene under huden og lære viktigheten av dem.

Studiet er også veldig overførbart til arbeidslivet, veldig praktisk orientert og det har gitt oss metoder for hvordan vi kan vurdere tverrfaglighet.

Studiet har rett og slett gitt meg mer energi, avslutter hun entusiastisk. 

Sara Vegel, barnevernspedagog

Sara Vegel arbeider  i Ullensaker barnevernstjeneste. Hun forteller: - Studiet har gjort meg i bedre stand til å tenke utenfor mitt vanlige område. Det har gitt meg bedre forståelse av tverrfaglighet og viktigheten av å samarbeide. Ikke minst, viktigheten av å se tverrfagligheten som forebygging!

Studiet har gitt meg økt kunnskap om hva som finnes av muligheter i egen kommune. For eksempel å samarbeide med frivillige organisasjoner, opprette lavterskeltilbud og bruke disse aktivt. Dette er ting vi ikke visste mye om fra før.

Studiet har en bra oppbygging, mye fokus på diskusjoner og en tverrfaglig måte å jobbe på. Så dette er en viktig arena for å oppdatere seg på området. HiL er tidlig fremme på alle fronter. Fersk forskning, gode og kjente forfattere/forelesere, liten gruppe og mye dialog.

Det var også deilig å komme tilbake til skolebenken!

På bildet øverst: Tone Grønning Lajord og Kristin Rimehaug Kværna. Bildet nederst: Marie Skoe Jakobsen og Sara Vegel. 

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 23.03.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L