Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2015 > Ser på fargevirvar i kildesortering

Om psykologistudiet

Symbol for kasting av søppel (Ill.: Colourbox)

Hvor kaster du juicekartongen din, og hvorfor der? Er det på grunn av en spesiell farge? Eller et symbol?

Studere psykologi?

Psykologi er studiet av atferd og mentale prosesser hos mennesket, og hvordan mennesket påvirker og påvirkes av miljøet.

Ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer kan du studere psykologi som bachelor- eller som masterstudium. Søknadsfrist 15. april!

Ser på fargevirvar i kildesortering

Master i miljøpsykologi ser på farger (foto: Karen-Ingrid Fryjordet)

Masterstudentene i miljøpsykologi gjennomfører et pilotprosjekt på hvordan farger kan brukes mer aktivt for å bedre miljøatferden blant folk. I dag varierer både fargekoder og symboler for de ulike avfallskategoriene fra kommune til kommune.

Pilotprosjektet har de gjennomført som en del av emnet Miljøatferd.

Bedre merking - bedre miljøatferd

- Formålet med dette prosjektet er å kartlegge hvilke farger og symboler du umiddelbart tenker på for mat-, papir-, plast-, glass/metall- og restavfall, forteller Sylvelin Foldøy. Hun og fem andre medstudenter ved Master i miljøpsykologi har satt seg nøye inn i tematikken. 

Både fargekoder og symboler for de ulike avfallskategoriene varierer i dag fra kommune til kommune. Dette kan bidra til feil bruk av for eksempel offentlige avfallsspann.

- Tenk deg at du kjører kollektivt fra Lillehammer til Gardermoen. Hjemme hos deg selv har du ett sett med koder for avfallssortering. På togstasjonen finnes en annen inndeling, inne på toget en tredje inndeling, og framme på Gardermoen må du forholde deg til en fjerde variant. Hvordan kan du vite at du kaster yoghurtemballasjen i riktig avfallsspann, spør Sylvelin.

Samarbeid med renovasjonsselskapene

Prosjektet er et samarbeid mellom de faglige ansatte og studentene ved Master i miljøpsykologi og renovasjonsselskapene Søir, Glør og Hias.

- Målet med prosjektet er å få fastsatt nasjonale standarder for farger og symboler for avfallssortering, forteller Monica Rønning engasjert. Prosjektet har stor nytteverdi og kan få konsekvenser for hele landet.

Renovasjonsselskapene i regionen opplever at avfallssorteringen mislykkes blant annet i hytteområder der folk fra mange ulike kommuner skal forholde seg til lokale miljøstasjoner.

- Med fargekoder som er like over hele landet, vil dette kunne legge til rette for å bedre miljøatferd, forteller miljøpsykologi og programansvarlig for Master i miljøpsykologi, Svein Åge Kjøs Johnsen.

- Tid er et viktig aspekt i kildesorteringen, kan han fortelle. Det skal være intuitivt hvor vi skal kaster hva. Hvis vi må stoppe opp og tenke, kaster vi som regel feil.  

Første del av prosjektet

Masterstudentene har nå gjennomført første del av prosjektet. Tjue personer deltok i pilotstudien der disse intuitivt måtte sette farge til symbolene.

Nå skal masterstudentene ta med seg dataene til renovasjonsselskapene og utvide prosjektet.  

Bilde: Studenter ved Master i miljøpsykologi vurderer fargevalg for kildesortering. Fra venstre: Dorthe L. Grønnerud, Kristin Tangen Gardåsen, Monica Rønning, Sylvelin Foldøy, og Marika Mellegaard Bove. Lena Amundsen var ikke til stedet da bildet ble tatt.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.03.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L