HiL > IT avdelingen > IT-Driftsmeldinger > Endringer på trådløst tilkobling Eduroam

Skriv ut Skriv ut

Endringer på trådløst tilkobling Eduroam

Til informasjon:

Det har kommet nytt sertifikat for trådløst tilkobling (Eduroam).

Brukere av Eduroam må installere nytt sertifikat via nettside:

https://cp.compendia.no/hogskolen-i-lillehammer/medarbeiderportal/402697

Sist oppdatert: Per Martin Haddeland 26.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L