Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > IT avdelingen > IT-Driftsmeldinger > Exchange (e-post) ustabilitet

Exchange (e-post) ustabilitet

Exchange (e-postsystemet våres) kan oppleves ustabilt i kveld da vi foretar noen oppdateringer.

Sist oppdatert: Ole Henrik Myhren 09.11.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L