Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > IT avdelingen > IT-Driftsmeldinger > Instruks video for innbinding av hefter

Instruks video for innbinding av hefter

«Instruks video for innbinding av hefter» ligger i Fronter som nyhet og i Studenttorget informerer: Selvbetjening: kopi, print og innbinding.

Sist oppdatert: Ole Henrik Myhren 25.08.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L