Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > IT avdelingen > IT-Driftsmeldinger > Streaming (Mediasite) er nå mulig igjen

Streaming (Mediasite) er nå mulig igjen

Vi har hatt problemer med streaming (Mediasite), men dette er nå løst.

Sist oppdatert: Ole Henrik Myhren 16.10.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L