Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > IT avdelingen > IT-Driftsmeldinger > Ustabil gjesteløsning HiL_Guest og SINN Gjest

Ustabil gjesteløsning HiL_Guest og SINN Gjest

Uninett opplever problemer med gjestenettløsningen hvor portalen er periodevis "treg" og noen ganger kommer ikke påloggings-siden opp, eller det tar lang tid før siden kommer opp. Uninett jobber med saken for å lokalisere problemet.

IT beklager ulempene dette medfører.

Sist oppdatert: Achmad Kadaffi Nasir 11.09.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L