home

Verneområder - ledere - verneombud

Alle ledere (som har personalansvar) har ansvar for at bestemmelsene gitt i arbeidsmiljøloven og øvrig lovgivning innen HMS, blir overholdt. Lederne har ansvar for å ivareta helse, miljø og sikkerhet innenfor eget ansvars- og arbeidsområde og til å organisere avdelingen/enheten/seksjon innenfor sine rammer.

Oversikten nedenfor viser høgskolens 10 verneområder, ledere med HMS-ansvar og verneombud. Det er høgskoledirektøren som har det overordnede HMS-ansvaret for Høgskolen i Lillehammer.

Les også mer om retningslinjer for valg av hovedverneombud/verneombud ved HiL.

Verneområde: Ledere med HMS-ansvar Verneombud
Ledelsens stab
Personal- og organisasjonsseksjon
Dir. Kjell Ivar Iversen
HR-direktør Lars P. Mathisrud
Jeanette Løset Forseth
(valgt oktober 2013)
Bibliotek
IT-tjenesten

Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes

IT-sjef Gunnar Toftegaard

Per Vinding

(valgt sept 2017)

Økonomi- og driftsenheten Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen,
Liv Overhalden

Hanne Kisti Sandvold

Trine Aasvang Olsen
(valgt januar 2015. Varighet 1 år)

Studieadministrasjon

Studiedirektør Iben Kardel

Nestleder Arve Thorsberg

Maria Wilkens

(valgt mai 2015)

Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) Dekan Marit Udnæs

Håvard Nygaard

 (valgt sept 2017)

Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS)

Dekan Ingrid Guldvik

Kontorsjef Arne Moe

Stine Vik

(valgt februar 2017)

Avdeling for TV-FAG (TVF) Dekan Hege Michelsen,
kontorsjef Morten Bakken
Valg pågår
Avdeling for økonomi og organsiasjonsvitenskap

Dekan Aksel Hagen

Kontorsjef Linda Terningen

Svein Bergum
(utpekt mars 2015)
Den norske filmskolen Dekan Karin E Julsrud, ,
Adm. sjef Maria Bang

Charlotte Høie

(valgt januar 2015)

Senter for livslang læring Mette V. Reichelt,
Kontorsjef John Torstad
Vegard Meland
(valgt september 2017)
Høgskolen i Lillehammer  

Hovedverneombud:   Turid Thomassen

(valgt september 2012)

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.10.2017