home

Vi har flyttet til inn.no/bibliotek

1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark under navnet Høgskolen i Innlandet. Informasjon fra biblioteket ved den nye høgskolen ligger på nettsiden inn.no/bibliotek