home

Abnormal psykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2305/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Inge Brechan
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet Abnormal psykologi gir en generell innføring i psykiske lidelser blant barn og voksne, samt andre tilstander som berører mental helse, trivsel og velvære. Sentralt stoff er de vanligste psykiske lidelser som angst og depresjon, alvorlige sinnslidelser, rusproblematikk, atferdsproblemer, læringsvansker, samt utviklingsforstyrrelser.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål

 • Måling og forskningsmetoder
 • Diagnostisering
 • Teorier og årsaker
 • Behandling og forebygging
 • Prevalens (utbredelse)
 • Forløp (utvikling over tid)
 • Assosierte karakteristika og lidelser
 • Forskjeller mellom befolkningsgrupper

 

Ferdighetsmål

 • Redegjøre for symptomer og drøfte diagnoser
 • Drøfte behandlingsformer og forebyggende tiltak
 • Drøfte årsaksteorier og forskning

 

Generell kompetanse

 • Vite hva som ligger i begrepene normalt og abnormalt, som kategorier og kontinuum
 • Forstå spekteret av psykiske lidelser, samt grensene og relasjonene mellom disse
 • Forstå samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale årsaksfaktorer

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, øvelser, PBL-gruppeundervisning, kasusbasert undervisning, veiledning


Forkunnskapskrav

PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II, PSY2301 Biologisk psykologi og PSY2302 Kognitiv psykologi

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologiArbeidskrav

Obligatorisk deltagelse/oppmøte på seminarserie i klinisk psykologi, samt innlevering av gruppevis skriftlig arbeid som vurderes til bestått/ikke bestått.


Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen

Overlapp

Emnet PSY2305/1 Abnormal psykologi overlapper med emnet 1PSABNOR/1 Abnormal psykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen