home

Masteroppgave - miljøpsykologi

Back Tilbake
Kode
MPSY3010/1
Studiepoeng
40
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Svein Åge Kjøs Johnsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I tredje semesteret 2. studieår vil studentene få oppnevnt veileder til mastergradsavhandlingen og planleggingen av arbeidet med avhandlingen vil begynne. I spesielle tilfeller kan studenten få godkjent ekstern veileder etter søknad.  Arbeidet starter på høsten med et forprosjekt til masteroppgaven. Dette vil foregå i form av et masteroppgaveseminar hvor kandidaten da arbeide med teoristoff, utforming av problemstilling og ta stilling til metodisk fremgangsmåte. Forprosjektet må godkjennes av veileder og avsluttes med en muntlig presentasjon for masterseminaret. Forprosjektet faller sammen med en praksisperiode ute i nærings/ arbeidslivet.
Selve masteroppgaven er et vitenskapelig arbeid med utgangspunkt i det selvvalgte fordypningsområdet og oppgavens forprosjekt. Masteroppgaven kan både være en teoretisk oppgave eller en empirisk oppgave. En teoretisk oppgave kan være en avgrenset litteraturstudie innenfor et område med fokus på klargjøring av teoretiske eller praktiske/ anvendte aspekter. Det forutsettes ikke at studentene skal komme med nye, originale modeller, men det kreves at man kan anvende eksisterende modeller/ teorier på det aktuelle tema. En empirisk oppgave kan både presentere egne, nye data, men også ta utgangspunkt i ulike typer eksisterende data; eksempelvis løpende forskningsprosjekter i interne eller eksterne fagmiljøer. re studenter kan samarbeide om oppgaven, men må levere separate, individuelle oppgaver. Oppgaven bør være mellom 50-70 sider, inkl. referanseliste. Det gis egne retningslinjer for mer redaksjonell utforming av mastergradsoppgaven (skriftformat, tittelside, forord, referanseliste osv.).


Læringsutbytte

Studenten skal kunne gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, forholde seg kritisk, konstruktivt og analytisk til vitenskapelig arbeid, skal kunne anvende relevant forskningsmetodikk og være forskningsetisk bevisst.


Eksamensform

Oppgaven vurderes av en komité på to medlemmer, hvorav minst en er ekstern. Oppgaven skal forsvares ved en muntlig eksamen hvor komiteen på masteroppgaven utgjør sensoratet. Det gis en samlet karakter for masteroppgave og muntlig eksamen etter karakterskalaen A-F.

Back Tilbake   Back Til toppen