home

Arbeidsrett

Emnekode: PU1002

Semester: Vår
Antall studenter: 60-70
Emne ansvarlig: Marion Hirst

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Hirst, M og S. Lønneid (2015): Arbeidsrett i et nøtteskall. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 

(hele boka er pensum, medunntakav følgende kap.: kap. 5, kap. 6, kap. 9 og kap. 11)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Følgende kapitler fra Storeng, Beck og Due Lund m. flere (2016): «Arbeidslivets spilleregler», 4. utg.

Kap. 19: Endringer i arbeidsforholdet: 21 s. (s. 464-485)

Kap. 17: Arbeidstakernes medvirkning og medbestemmelse (kun pkt. 17.1 t.o.m. pkt. 17.3): 21 s. (s. 366-374)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner