home

Grunnleggende TV-ledelse

Emnekode: TVLED1001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 10
Emne ansvarlig: Camille Z Thisell

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Enli, G., Moe, H., Sundet, V., & Syvertsen, T. (2010). Tv - En innføring. Oslo: Universitetsforl., 286s. ISBN 978-82-15-01629-0.

Baggerånås, Liv (1993). Produksjonsplanlegging og produksjonsledelse i fjernsyn. Bærum: Vett & Viten, 112 s., ISBN 82-412-0093-5. Finnes gratis online via bokhylla.no

Andersen, Erling S., Grude, Kristoffer V., Haug, Tor (2016). Målrettet prosjektstyring, 7. utgave, Bekkestua: NKI Forlaget. ISBN 978-82-562-7095-8, Sid 43-69, 153-175

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Lilleholt, Kåre; Knophs oversikt over Norges rett, s. 472-510, Universitetsforlaget, 13. utgave, Oslo 2009.

Supplerende

Birkvad, Søren og Diesen, Jan Anders (1994). Autentiske inntrykk. Oslo: Samlaget, s. 6-47. ISBN 82-521-4106-4. Finnes gratis online via bokhylla.no

Tilhørende Studium

Tilhørende emner