Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Birgit Rønningen

Tittel: Administrasjonskonsulent
E-post: birgit.ronningenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 85 42

Birgitte Rønningen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Øk.org. administrasjon

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L