Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Christian Magelssen

Tittel: Høgskolelektor idrett (permisjon)
E-post: christian.magelssenSPAMFILTER@hil.no

Portrett Christian Magelssen (foto: privat)

Utdannelse: Mastergrad i idrettsvitenskap med fagfordypning i psykologi og coaching. Norges idrettshøgskole. Masteroppgaven omhandlet stressmestring hos kvinnelige toppalpinister.

Faglige interesser: Motivasjonspsykologi, talent- og ekspertiseutvikling, læring og selvregulering, stressmestring og coaching/trenerrollen.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L