Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Clemet Askheim

Tittel: Høgskolelektor
E-post: clemet.askheimSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 85 61
Profil i databasen Cristin
Clemet Askheim (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Filosofiseksjonen, ASV

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L