Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Eirik Kaasa Eliassen

Tittel: Undervisningsleder
E-post: Eirik.Kaasa.EliassenSPAMFILTER@hil.no

Eirik Kaasa Eliassen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Eliassen er faglig tilsatt som undervisningsleder, med ansvar for undervisningen ved Avdeling ved TV-fag (TVF)..  

Han har bred film- og TV-faglig erfaring og har jobbet som produksjonsleder, prosjektleder og kreativ produsent med særlig fokus på konsept- og manusutvikling.

Kaasa har formell utdanning innen filmvitenskap, fjernsynsregi, og spillefilmproduksjon, blant annet med en BA fra Den norske filmskolen.

Han har jobbet i flere år som medielærer på videregående skole, og har i tillegg tatt praktisk-pedagogisk utdanning og videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid.

Han er også opptatt av forskning, og hans interessefelt inkluderer blant andre yrkespedagogikk, organisasjonslæring, læreplananalyse og kunnskapsfilosofi.

Eliassen ble ansatt hos oss i 2014.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L