Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emrys Gerritse

Tittel: Internasjonal koordinator
E-post: emrys.gerritseSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 12

Emrys Gerritse (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Hovudarbeidsoppgåver:

Studentveiledning ang. utveksling /delstudiar i utlandet

Tilrettelegge og organisere utveksling for inn- og utreisande studentar

Internasjonale relasjonar

Koordinering av Erasmus + programmet

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L