Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Evelyn Ovesen

Tittel: Høgskolelektor
E-post: evelyn.ovesenSPAMFILTER@hil.no

Evelyn Ovesen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

APS

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L