Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Helene Rønning

Tittel: Forskningsrådgiver (permisjon)
E-post: Helene.RonningSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 77
Profil i databasen Cristin
Helene Rønning (Foto: Gro Vasbotten)

Permisjon

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L