Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Helge Restad

Tittel: Stipendiat / PhD Fellow
E-post: helge.restadSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 90

Stipendiat Helge Restad (Foto Gro Vasbotten)

-

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L