Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Inger Bjørnhaug

Tittel: Professor emeritus - samtidshistorie
E-post: inger.bjornhaugSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 50
Profil i databasen Cristin
Inger Bjørnhaug

Er professor i historie, og har bl. a. vært forfatter for deler av LO's historie som ble utgitt våren 2009.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L