Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Jeanette Forseth

Tittel: Konsulent
E-post: jeanette.losetSPAMFILTER@hil.no
Telefon: 61288119

Jeanette Forseth (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Hovedoppgaver: Lønnsarbeid; eksterne lønnsmottakere (bonus) og reiser (saksbehandling og registrering), superbruker - brukerstøtte medarbeider selvbetjening. I tillegg lønnsarbeid for APS (60 % stilling på PO-seksjonen, 20 % stilling på APS).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L