Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Karen-Ingrid Fryjordet

Tittel: Avdelingsadministrasjonen psykologi
E-post: karen-ingrid.fryjordetSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 83

Portrett Karen Ingrid Fryjordet (foto: Erland Flaten)

Seksjon for psykologi

Studiekoordinator

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L