Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Lars Fuglsang

Tittel: Professor II
E-post: lars.fuglsangSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 80 60
Profil i databasen Cristin
Lars Fuglsang (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Lars Fuglsang er ansatt som professor II tilknyttet Senter for innovasjon i  tjenesteyting (SIT).

Han kommer fra Roskilde Universitet i Danmark og  tiltrådte ved HiL 1. februar 2012. 

Hans forskning dreier seg om hvordan institusjonelle og organisatoriske rammer konstrueres i virksomheter og samfunn, som skal håndtere påvirkninger ved forandring, innovasjon og teknologi. 

Hans nåværende forskning fokuserer på en praksisbasert forståelse av innovasjonsprosessen, dvs. innovasjon som noe som er nært knyttet til daglig praksis og rutiner. 

Han har deltatt og deltar i en rekke prosjekter om offentlig innovasjon, opplevelsesøkonomi, samarbeide mellom offentlige og private virksomheter, tillit innenfor og mellom virksomheter, og innovasjon i møtet mellom medarbeidere og brukere og plattformsamarbeid.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L