Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Øyvind Kalnes

Tittel: Amanuensis / seksjonsleder internasjonale studier med historie
E-post: oyvind.kalnesSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 52
Profil i databasen Cristin
Øyvind Kalnes

Utdanning: Cand.polit., UiB 1990
 
Tidligere ansettelser:
1990-91: SV-Fakultetet, UiB. Fagansvarlig for forberedende metodeprøve (50%)
1990-91: Institutt for sammenliknende politikk, UiB. Styrerassistent (50%)
1991-94: Institutt for sammenliknende politikk, UiB. Amanuensis
1995-: Høgskolen i Lillehammer. Amanuensis

Forskningsfelt: Internett og sosiale medier, film og TV, komparativ politikk, mediepedagogikk, globalisering

Forskningsprofil: Forholdet mellom medier og politikk i en komparativ og global kontekst.

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter:

Bruk av populærkultur (film og TV) i undervisning (avsluttet 2015)

Unges politiske danning og sosiale medier (avsluttet 2015)

Politiske dokumentarers samspill med konflikt og fredsprosesser (planlagt avslutning 2015)

Fagbok om Internett og politikk (planlagt avslutning 2016)

Effekter av den nye medieøkologien på internasjonal krisekommunikasjon. Case: Ebolakrisen 2014 (planlagt avslutning 2016)

Akkvisisjon: Oppdragsstudium i Internasjonale relasjoner for LO-tillitsvalgte for AOF

Undervisning: BA Internasjonale studier: Media & Politics og Internasjonal politikk (bidrag), AOF: En introduksjon til internasjonale relasjoner, BA Pedagogikk: Mediepedagogikk (bidrag)

Utenlandsopphold: Høst 2007: University of Wollongong, Australia, vinter 2014/15: University of California, Berkeley

Relevante verv:
1992-93: Undervisningsleder, Institutt for sammenliknende politikk, UiB
1996-97: Studieleder Samfunnspolitikk, HiL
1997-99: Dekan/prodekan Avdeling for Kultur-, Medie og samfunnsfag, HiL
2002 (H): Prodekan Avdeling for Kultur- og samfunnsfag, HiL
2003-04: Dekan Avdeling for samfunnsvitenskap, HiL
2006-07: Studiekoordinator Internasjonale studier, HiL
2009-10/2013-dd: Nestleder Samfunnsviterne og Akademikerne, HiL.
2010-12: Hovedverneombud, HiL
2013-14: Nestleder i fylkesstyret for Samfunnsviterne i Oppland og Hedmark
2001-d.d.: Lokal representant for European Consortium for Political Research (ECPR)

Publikasjoner   

Lenker:    

Sider for boken Internasjonale Relasjoner:

Andre faglige sider:

Profilsider:

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L