Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Rolf Borgos

Tittel: Høgskolelektor/Prosjektleder Nattergalen
E-post: rolf.borgosSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 97
Profil i databasen Cristin
Rolf Borgos

Prosjekt Nattergalen

Som en del av regjeringens satsing på et mer kultursensitivt barnevern, startet Barne- og likestillingsdepartementet opp mentorordningen Nattergalen ved åtte høgskoler og universiteter i 2008, hvor Høgskolen i Lillehammer (HiL) var en.

Dette innebærer at førsteårs studenter ved barneverns- og sosialfagsutdanninga på HiL får tilbud om å være mentor for et barn ved Hammartun barneskole i Lillehammer gjennom ett skoleår fra oktober til mai. Les mer om Nattergalen.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L