Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Rune Valle

Tittel: Stipendiat film- og fjernsynsvitenskap
E-post: rune.valleSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 98

Rune Valle

Fagområde: Film- og fjernsynsvitenskap    

Arbeidstittel avhandling: Nye drama i NRK - En studie av intern og ekstern dramaserieproduksjon i NRK 2007-2012    

Gradsgivende institusjon: NTNU. Finansiert av KD.   

Oppstart: 1. januar 2012

Hovedveileder og biveileder: Roel Puijk, HiL, Jon Raundalen, NTNU og Jo Sondre Moseng, HiL

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L