Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Stine Marie Solem

Tittel: Festivalsjef Amandusfestivalen
E-post: stine.marie.solemSPAMFILTER@hil.no
Telefon: 61 28 81 98

Ny festivalsjef for Amandusfestivalen, Stine Marie Solem

Tilknyttet Seksjeon for film- og fjernsynsvitenskap og kulturprosjektledelse med ansvar for den årlige Amandusfestivalen. 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L