Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Synnøve Myklestad

Tittel: Førsteamanuensis/studieleder Master i spesialpedagogikk
E-post: synnove.myklestadSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 91
Profil i databasen Cristin
Synnøve Myklestad (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Med grunnutdanning som førskolelærer har jeg flere år med praksis fra barnehage og skole før jeg kom til pedagogikkavdelingen ved HiL.

Mine forskningsinteresser retter seg mot filosofiske og poststrukturalistiske perspektiver til spørsmål angående erfaring og estetikk, språk, mening og dannelse.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L