Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Tor Magne Roaldseth

Tittel: Førstekonsulent
E-post: tor.magne.roaldsethSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 85 08

Tor Magne Roaldseth (Foto: gro vasbotten/HiL)

DNF

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L