Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Tor Selstad (permisjon)

Tittel: Professor
E-post: tor.selstadSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 11
Profil i databasen Cristin
Tor Selstad

Tor Selstad er professor i samfunnsgeografi og planlegging ved HiL, utdannet Cand. Philol fra Universitetet i Oslo.

Har tidligere arbeidet ved Norsk Institutt for by og regionforskning, Østlandsforskning, og har vært professor II ved NTNU 1998-2000. Har skrevet bøker om Natur og samfunnsliv (geografi for den videregående skolen), Scenarier og prognoser i samfunnsplanleggingen, Innlands-Norges framtid, Regional omstilling, Den nye fylkeskommunen.

Har vært redaktør og bidragsyter i bøker om bl.a. Regional arbeidsdeling, Innovative Trøndelag, Regioner i utakt. I tillegg har han publisert bokbidrag i en lang flereantologier, skrevet artikler i Norsk Geografisk Tidsskrift og Plan. For øvrig har Selstad utført flere regionale utredninger for Kommunal og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, Kommunenes erviceorganisasjon – og en lang rekke fylker og kommuner.

CV Tor Selstad

Selstad er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HiL.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L