Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Turid Thomassen

Tittel: Avdelingsadministrasjon
E-post: turid.thomassenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 99 / 905 10 362
Profil i databasen Cristin
Turid Thomassen

Turid Thomassen har mottatt lønn fra høgskolen siden 1993. Før det var hun student ved høgskolen i fagene pedagogikk, økonomi og ledelsesfag. Hun har for det meste vært å finne i studieadministrasjonen. Studieveiledning, service mot studenter, gjester og ansatte er noen av de oppgavene som ble utført av henne. Har du vært innom utdanningsmesse i Trondheim, Lillestrøm, Bergen eller Lillehammer og vært innom Lillehammer sin stand så har du kanskje allerede møtt henne.

Høsten 2002 kom Turid Thomassen over til TVF som 1. konsulent. Arbeidsopppgaver er for det meste rettet ut mot studentene og de ansatte på avdelingen, og i tillegg tar hun seg av en del eksterne henvendelser.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L