Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ane-Gunhild Amirnejad

Tittel: Opptaksadministrasjon
E-post: ane-gunhild.amirnejadSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 81 20
Profil i databasen Cristin
Ane Gunhild Amirnejad

Hovudarbeidsoppgåver:

Saksbehandling av søkere til mastere ved HiL, i tillegg til anna saksbehandling kring opptak av HiL si studieportefølje.

Innkreving av semesteravgift og semesterregistrering

Avstemming av økonomimodulen i FS

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L