Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Anne Marie Røisehagen

Tittel: Høgskolelektor
E-post: anne.roisehagenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 83 81
Profil i databasen Cristin
Anne Røisehagen

Utdanning:
Sykepleier med videreutdanning i geriatri
Videreutdanning i veiledning
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
Master i pedagogikk

Tidligere ansettelser:   
Helsetjenester (1986-1998)
Videregående skole og voksenopplæring (1998-2009)

Forskningsfelt: Studentaktiviserende undervisningsformer i høgere utdanning

Pågående prosjekter: «Seminar som pedagogisk verktøy i høyere utdanning» (1.lektorkvalifisering)

Undervisning: Emneansvar 2. året BA pedagogikk – rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter 1 og 2. 3. året pedagogikk – pedagogisk utviklingsarbeid. Veileder på Ba og Master i pedagogikk

Relevante verv: Ansattes representant i studienemnda 2012-dd

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L