Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Arve Thorsberg

Tittel: Seniorådgiver/nestleder
E-post: arve.thorsbergSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 36

Arve Thorsberg

Nestleder studieadministrasjonen. Saksbehandler studiesaker. Sekretær høgskolens studienemnd. Administrator for studiehåndbøker og pensumlister på nett.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L