Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Astrid Smedsrud Johansen

Tittel: Høgskolelærer
E-post: astrid.johansenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 98
Profil i databasen Cristin
Astrid S. Johansen (Foto: Gro Vasbotten)

Vernepleie

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L