Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Bente Ohnstad

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: bente.ohnstadSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 84 90
Profil i databasen Cristin
Rektor Bente Ohnstad (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Bente Ohnstad er utdannet jurist og har bevilling som advokat. I tillegg har hun to-årig lederutdanning.

Bente Ohnstad har bred erfaring både fra offentlig forvaltning, undervisning, utredning, forskning og ledelse. Hun har publisert en rekke fagbøker og artikler innen rettsområdene forvaltningsrett, velferdsrett og helserett, med særlig vekt på ansvar, rettsikkerhet og personvern. Ohnstad har også sittet i flere offentlige utvalg.

Bente Ohnstad var høgskolens valgte rektor i to perioder 2007-2011 og 2011-2015. Hun har også tidligere vært dekan på Avdeling for helse- og sosialfag (AHS), og sittet som ansattrepresentant i høgskolestyret.

CV Bente Ohnstad (pdf)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L