Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Bjørg Midtskogen

Tittel: Stipendiat / høgskolelektor
E-post: bjorg.midtskogenSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Bjørg Midtskogen

Fagområde: Psykososialt    

Arbeidstittel avhandling: Barns og profesjonelles kompetanser i barnehage

Forskning viser at det stilles komplekse krav til profesjonell kompetanse hos de som skal hjelpe utsatte barn og unge med sosiale, psykiske og læringsmessige problemer.

Ved hjelp av kvalitativ metode vil jeg undersøke om personalet kan utvikle sin kompetanse i tilretteleggingen av hverdagen gjennom å forstå det enkelte barnet. Dette skjer med fokus på systematisk refleksjon rundt barnets livsverden og deltakelse, og de profesjonelles kompetanser på områder som er spesielt viktig for barn som strever sosialt og læringsmessig. Systematisk refleksjon vil kunne gi grunnlag for en kunnskapsbasert praksis som støtter barns kompetanseutvikling på viktige områder.

Gradsgivende institusjon: Høgskolen i Lillehammer (BUK), Finansiert av KD.  

Oppstart: 1. mars 2011   

Hovedveileder: Roger Mathiesen 

Utdanning: Barnevernpedagog fra Høgskolen i Oslo 1994, Cand. polit fra Høgskolen i Oslo/NTNU, 2006.

Arbeidserfaring: Høgskolelektor ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer (2008-2011), ped.psyk.rådgiver, PPT i Østre Toten kommune (2006-2008), avdelingsleder ved familieavdelingen, Seljelia Barne- og Familiesenter, Bufetat region Øst (1994 -2006), Oppigaard barnehage, 5040 Paradis, (1987-1990), Trogstad ungdomssenter for jenter, Skreia (1993-1994). 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L