Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Bjørn Arne Buer

Tittel: Høgskolelektor
E-post: bjorn-arne.buerSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 58
Profil i databasen Cristin
Bjørn Arne Buer (Foto: Gro Vasbotten)

Barnevern

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L