Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Bjørnulf Hafstad

Tittel: Læringsteknologi og innovasjon
E-post: bjornulf.hafstadSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 05/402 04 422

Bjørnulf Hafstad

IT

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L